Selander Horse Training

Genom alla år av utbildningar, erfarenheter av olika ridstilar och träningar för personer som inte räckte till, valde Emmeli Selander att gå sin egen väg. Hon har anammat mycket kunskap från olika discipliner, men även förkastat mycket. Hon har tränat för diverse hästexperter, som i många fall påvisat bristande pedagogik. Hon har läst, praktiserat, tränat, jobbat, utbildat sig, och utifrån det tagit till sig det bästa ur alla världar. Det var på den vägen hennes alldeles egna, unika träningsmetod Selander Horse Training uppkom – och med hjälp av hennes pedagogiska kunskaper är hon ivrig att få dela med sig till hästvärlden om den.