Kontakt

MAIL:
Vid första kontakt ber vi dig att sända ett mail till rebecca@selanderhorsetraing.se. Mailen kontrolleras dagligen och vi försöker återkoppla till dig så snart som möjligt. Här kan vi ordna med bokningar och ge svar på eventuella funderingar.

TELEFON:
073-7239609
Vid mer brådskande ärenden kan du höra av dig direkt till Emmeli så återkopplar hon så snart det finns möjlighet.