Erfarenheter

Då Emmelis liv kretsat kring hästar i hela hennes liv har detta resulterat i att erfarenheterna är många.

Hon har bland annat tränat för flertalet olika tränare inom olika discipliner samt ägnat sig åt tävling inom barrelrace, hoppning och dressyr. Inom dressyren arbetar hon med en hållbar utveckling av individen, där hästens fysiska och mentala kapacitet låg i fokus.

Intresset väckte sig sedan för westernridning där hon själv red och tränade, men även tränat ekipage från start till tävling. Förutom dessa tre ridgrenar har hon även ridit distansritt och akademiskt där fokus har legat på hållbar häst.
Ride smart-konceptet fick även Emmelis uppmärksamhet där hon började använda sig av hästens egentliga kapacitet samt arbeta med tillit mellan människa och häst. I denna veva var hon aktivt med och stöttade att Natural Horsemanship skulle få planteras i Sverige, och resulterade i att hon var med i den första NH-gruppen i Sverige – Nodic Natural Horsemanship Accosiations.

Under en period befann hon sig på olika stuterier i Sverige och arbetade där. Det handlade om bland annat fjordhästar, quarterhästar och arabiska fullblod. Hon arbetade som mycket ung, även som hästskötare i olika stall där hon fick lära sig om sund avel. Resultatet blev en bred kunskap inom olika raser, där det rör sig om allt från minishettis till Clydesdale.

Emmeli har dessutom lagt mycket tid på att studera hästens sinnen från ett mentalt och fysiskt perspektiv samt studerat inlärning och betingning under hela 25 års tid. Hon har även lagt stor vikt vid energireglering där hon studerat detta via en kvinna som hade sitt ursprung i Nya Zeeland. Denna kvinna arbetade med att lära ut och få folk att förstå den egna andningen och energin, samt vilken energinivå man ska möta vilken individ med. Detta har gjort att Emmeli har fått ett fantastiskt försprång vad gäller energireglering hos människa och häst.

Då Emmeli aktivt deltagit och följt veterinärer och tandvårdare i många år har hon även arbetat med att sprida information gällande hästens mun och tänder. Bettets påverkan blev av intresse och hon spenderade mycket tid vid att studera hur bettet påverkade hästen så lite som möjligt i ryttarens hand.

Förutom detta har hon även arbetat med turridning för barn, studerat vitaminer och mineraler, studerat fång och fånghovar, hon har studerat sockrets påverkan på hästens immunsystem och läst den mesta litteratur inom häst från 1994 fram tills idag.

Hon har idag utbildat cirka 340 hästar på sin gård i Lysekil och arbetat fulltid i 25 års tid att utbilda andras hästar hemma hos dem. Hennes fokus har bland annat legat på problemlösning av häst där hennes erfarenheter är många, delvis för att hon aktivt räddat hästar som haft ett tufft förflutet och därmed varit djupt traumatiserade, men även för att hon genom åren stött på hästar som varit aggressiva, rädda, omotiverade eller lata. Självklart är detta knappt en bråkdel av alla problem hon stött på, men de är stora problem som är ofta återkommande hos hästägare som anlitar Emmeli.

Som ni säkert förstått vid detta laget så är Emmeli en kvinna med otroligt mycket kunskap och erfarenheter. Men, det viktigaste hon snappat upp, som tycker att fler borde anamma – se dig aldrig som fullärd.