Emmeli Selander

Välkommen till Selander Horse Training!
Träningskonceptet är utformat av Emmeli själv och har visat sig vara
framgångsrikt inom alla discipliner samt alla typer av problemlösning med häst. Emmeli Selander arbetar aktivt inom hela Sverige och är idag en högt eftertraktad hästtränare.